Zamówienia

2017 czerwiec - zaprojektowanie, stworzenie i dostawa materiałów promocyjnych

2017 kwiecień - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla przestawicieli LGD.