RADA MLGR OCENIAJĄCA WNIOSKI

1. Michał Kołecki
2. Krzysztof Pulcyn
3. Aneta Drąg
4. Adrian Sędzik
5. Andrzej Gad
6. Sławomir Włodyka
7. Jarosław Bernatowicz
8. Zbigniew Bednarek
9. Karolina Majchrzak
10. Grzegorz Pasik
11. Marcin Sobierajski
12. Damian Jesiołowski
13. Piotr Pilarczyk
14. Jarosław Jakimiuk
15. Edward Pikuła

Regulamin Rady z dnia 22.10.2018 r..pdf

Regulamin Rady z dnia 25.04.2018.pdf

Regulamin Rady z dnia 06.10.2017 r..pdf