WYNIKI NABORU -  II 2017Lista operacji 1.1.1

Lista operacji 1.1.2

Lista operacji 1.1.3

Lista operacji niewybranych 1.1.1

Lista operacji wybranych 1.1.4

Lista rankingowa operacji niewybranych 1.1.4

Protokół z posiedzenia nr 1.2018

Uchwały do protokołu nr 1.2018Protokół z posiedzenia nr 4.2017

Uchwały do protokołu nr 4.2017

Lista rankingowa 1.1.1

Lista rankingowa 1.1.2 (3)

Lista rankingowa 1.1.3

Lista rankingowa 1.1.4

Lista rankingowa operacji 1.1.1

Lista rankingowa operacji 1.1.4