WYNIKI NABORU -  IV 2018Lista operacji wybranych 1.1.1

Lista operacji wybranych 1.1.2

Lista operacji wybranych 1.1.3

Lista operacji wybranych 1.1.4

Lista operacji niewybranych 1.1.4

Lista operacji wybranych 2.1.1

Lista operacji wybranych 2.2.1

Protokół z posiedzenia nr 5.2018

Uchwały do protokołu nr 5.2018