WYNIKI NABORU -  VI 2019Lista operacji zgodnych z LSR - 1.1.3

Lista operacji zgodnych z LSR - 2.1.1

LLista operacji zgodnych z LSR - 2.2.1Lista operacji wybranych 1.1.3

Lista operaci wybranych 2.1.1

Lista operacji wybranych 2.2.1

Protokół z posiedzenia nr 3.2019

Uchwały do protokołu nr 3.2019