WYNIKI NABORU -  V 2019Lista operacji wybranych 1.1.1

Lista operacji wybranych 1.1.2

Lista operacji wybranych 1.1.3

Lista operacji wybranych 1.1.4

Lista operacji wybranych 2.3.1

Lista operacji wybranych 3.1.1

Lista operacji niewybranych 1.1.3

Lista operacji niewybranych 1.1.4

Lista operacji niewybranych 2.3.1

Protokół z posiedzenia nr 1.2019

Uchwały do protokołu nr 1.2019