WYNIKI NABORU -  VII 2020Lista rankingowa operacji wybranych 3.1.1

Lista rankingowa operacji wybranych 2.1.1

Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.3

Lista rankingowa operacji niewybranych 1.1.3

Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.4

Lista rankingowa operacji niewybranych 1.1.4

Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych 1.1.3

Lista operacji zgodnych 1.1.4

Lista operacji zgodnych 2.1.1

Lista operacji zgodnych 3.1.1

protokół

uchwały

Lista rankingowa operacji niewybranych 1.1.4

Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.4

Protokół z posiedzenia nr 2.2020

Uchwały z posiedzenia nr 2.2020