Zamówienia

2019 kwiecień - informacja o wyłonieniu wykonawcy dotyczy oferty na dostawę materiałów edukacyjnych oraz dostawę wraz z usługą montażu sprzętu elektronicznego.

2019 marzec - Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów edukacyjnych oraz dostawę wraz z usługą montażu sprzętu elektronicznego. Pobierz wersję edytowalną pliku.

Unieważnienie postępowania z dn. 19.03.2019 r. konkurencyjnego wyboru wykonawcy na dostawę materiałów edukacyjnych oraz dostawę wraz z usługą montażu sprzętu elektronicznego.

2019 marzec - Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów edukacyjnych oraz dostawę wraz z usługą montażu sprzętu elektronicznego. Pobierz wersję edytowalną pliku.

2019 styczeń - zakup, wykonanie usługi, dostawy materiałów edukacyjnych i montażu sprzętu elektronicznego

2018 lipiec - Organizacja Konferencji

2018 lipiec - Zaprojektowanie, stworzenie i dostawa materiałów promocyjnych

2017 czerwiec - zaprojektowanie, stworzenie i dostawa materiałów promocyjnych

2017 kwiecień - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla przestawicieli LGD.