powrót

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE


MIELEŃSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4." ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE 2014-2020"

KARTA OCENY 1.1.1 WAŻNA OD 25.04.2018.pdf

KARTA OCENY 1.1.2 WAŻNA OD 25.04.2018.pdf

KARTA OCENY 1.1.3 WAŻNA OD 25.04.2018.pdf

KARTA OCENY 1.1.4 WAŻNA OD 25.04.2018.pdf

KARTA OCENY 2.1.1 WAŻNA OD 25.04.2018.pdf

KARTA OCENY 2.2.1 WAŻNA OD 25.04.2018.pdf

DOKUMENTY KONKURSOWE


data: 21/09/2018, 13:52