AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 508.2014.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.pdf

Rozporządzenie_PE_i Rady (UE) NR 1303.2013.pdf

Ustawa z 10 lipca 2015 o wspieraniu zrównoważonego...pdf

Księga Wizualizacji znaku 2014-2020_wer 1 1 28.10.2016 (1).pdf

DOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie ważny od 22.06.2018.xlsx

instrukcja_wod_ważna od 22.06.2018.docx

biznes_plan_uproszczony_2014-2020_ważne od 22.06.2018.doc

Oświadczenie do wniosku dot. zasad równości.pdf

Oświadczenie do wniosku dot. niezakończenia operacji.pdf

oświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis.pdf

formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf

oświadczenie wnioskodawcy.PIT/CIT.docx

oświadczenie wnioskodawcy.docx

Klauzule RODO do Wniosku o Dofinansowanie

oswiadczenie_malzonek-beneficjenta-i-wspolwasciciela.docx

oswiadczenie_pelnomocnik.docx

oswiadczenie_reprezentant.docx

oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci (1).docx

Dokumenty do Wniosku o Płatność

Wniosek o platność ważny od 22.06.2018.xlsx

instrukcja_wop_wazny od 22.06.2018.docx

zalacznik-nr-1-do-instrukcji.docx

Klauzule RODO do Wniosku o Płatność

oswiadczenie uczestnika szkolenie, warsztatow.docx

oswiadczenie_pelnomocnika wnioskodawcy.docx

oswiadczenie_reprezentanta wnioskodawcy.docx

Wzór umowy

wzor-umowy-o-dofinansowanie.pdf

załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.doc

załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.xlsx

załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.docx

załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie.docxAKTY ARCHIWUM