powrót

Nabór wniosków o dofinansowanie

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze.


Pobierz w formacie PDF

Dokumenty

data: 24/04/2017, 15:12