WYNIKI NABORU -  VIII 2021Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.1

Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.2

Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.3

Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.4

Lista rankingowa operacji wybranych 2.1.1

Lista rankingowa operacji wybranych 2.2.1

Lista rankingowa operacji wybranych 2.3.1

Lista rankingowa operacji wybranych 3.1.1

Lista rankingowa operacji niewybranych 1.1.3

Lista rankingowa operacji niewybranych 1.1.4

Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych 1.1.1

Lista operacji zgodnych 1.1.2

Lista operacji zgodnych 1.1.3

Lista operacji zgodnych 1.1.4

Lista operacji zgodnych 2.1.1

Lista operacji zgodnych 2.2.1

Lista operacji zgodnych 2.3.1

Lista operacji zgodnych 3.1.1

protokół

uchwały


Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.4 z posiedzenia 2.2021

Protokół z posiedzenia 2.2021

Uchwały z posiedzenia 2.2021