WYNIKI NABORU -  X 2023Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.3

Lista rankingowa operacji wybranych 1.1.4

Lista rankingowa operacji wybranych 2.1.1

Lista rankingowa operacji wybranych 2.2.1


Lista rankingowa operacji niewybranych 1.1.4

Lista rankingowa operacji niewybranych 2 1.1.4

Lista rankingowa operacji niewybranych 2.2.1


Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR 1.1.3

Lista operacji zgodnych z LSR 1.1.4

Lista operacji zgodnych z LSR 2.1.1

Lista operacji zgodnych z LSR 2.2.1


Protokół - Uchwały

Protokół, uchwały z posiedzenia 2