ZARZĄD MIELEŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

Prezes
Krzysztof Szpakiewicz
tel. 600 400 507
e-mail: k.szpakiewicz@mlgr.pl

Wiceprezes
Elżbieta Retyk
e-mail: e.retyk@mlgr.pl

Skarbnik
Elżbieta Machowicz
e-mail: e.machowicz@mlgr.pl

Regulamin Pracy Zarządu.pdf