Aktualności

POSIEDZENIE RADY MLGR - 15.01.2018 R.

W dniu 15.01.2018 r., odbyło się posiedzenie Rady MLGR w celu sprostowania zgodnie z paragrafem 14 ust.6 Regulaminu Rady, prawidłowej kolejności operacji na liście rankingowej. Tym samym Komisja Skrutacyjna zatwierdziła listy rankingowe wniosków wybranych i niewybranych  do realizacji w ramach przedsięwzięć: 

1.1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

1.1.2 Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

1.1.3 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru na obszarze LSR do 2022 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

data: 19/01/2018, 10:42Podpisanie Umowy o Dofinansowanie- 11-01-2017 r.

W dniu 11 stycznia 2018 r.  na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka podpisała umowę o dofinansowanie na wydatki bieżące i funkcjonowanie na 2018 i otrzymała prawie 400 tys. zł na te działania. Wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisał umowę z przedstawicielami stowarzyszenia, z ramienia MLGR uczestniczyli Prezes Krzysztof Szpakiewicz oraz Wiceprezes Elżbieta Retyk. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka przygotowuje się do ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów.

 

data: 12/01/2018, 11:14POSIEDZENIE RADY MLGR - 15.12.2017R.

W dniu 15.12.2017 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Rady MLGR w celu oceny wniosków o dofinansowanie po zakończonym II naborze w ramach przedsięwzięć:

1.1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 400 000,00 zł

1.1.2 Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 300 000,00 zł

1.1.3 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 700 000,00 zł

1.1.4 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 1000 000,00 zł

2.2.1 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.

Limit środków w naborze : 767 137,24 złZOBACZ WIĘCEJ

data: 18/12/2017, 15:41SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- 01.12.2017 r.

W dniu 01.12.2017 r.  w biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Sarbinowie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pracowników II Urzędu Skarbowego z Koszalina, którego tematyką  było:

1.      Omówienie obowiązków w zakresiepodatku od towarów i usług w działalności,

2.      Kasy rejestrujące tj. informacje dotyczące obowiązujących terminów rozpoczęcia     ewidencjonowania obrotu i              kwot podatku należnego itp.,

3.      Działalność sezonowa- podstawowe formy opodatkowania,

4.      Karta podatkowa, 

5.      Ryczałt od przychodówewidencjonowanych,

6.      Obowiązki podatników wynikające z przepisów ustaw podatkowych i sankcje za ich   niedopełnienie


   

Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie i aktywne uczestnictwo w szkoleniu!

 Przypominamy również o kolejnym szkoleniu, które odbędzie się 05.12.2017 r.(wtorek) w biurze MLGR, przeprowadzone przez pracowników ZUS i Kancelarii Podatkowej "Constans". data: 01/12/2017, 14:56UWAGA! DODATKOWE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

           ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SZKOLENIE!
data: 21/11/2017, 13:38UWAGA! TRWA NABÓR NA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

data: 20/11/2017, 15:51Głosuj na Ogrody Hortulus Spectabilis!


Wszystkich miłośników Ogrodów Hortulus, prosimy o wsparcie w ogólnopolskim głosowaniu Internautów na Najlepszy Produkt Turystyczny 2017. 

Ogrody Hortulus Spectabilis reprezentują województwo zachodniopomorskie.


ZOBACZ WIĘCEJ

data: 15/11/2017, 15:23SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- 05.12.2017 R.data: 09/11/2017, 10:04SZKOLENIE Z PISANIA WOD-25.10.2017 R.

W dniu 25.10.2017 r.  w biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Sarbinowie odbyło się spotkanie/szkolenie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020". Dyrektor biura Bogusław Adamów przedstawił możliwości uzyskania dofinansowania oraz omówił wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem. Gościem na szkoleniu była przedstawicielka z Urzędu Marszałkowskiego Pani Renata Rojek. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie i aktywne uczestnictwo w szkoleniach!        
data: 26/10/2017, 11:03Podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie

24 października br. wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisał kolejne umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" w ramach realizacji LSR Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł. otrzymała Gmina Biesiekierz na operację pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie" i Gmina Tychowo na operację pt. "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Tychowo" w wysokości niespełna 175 tys. zł.

 data: 25/10/2017, 09:30Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie!

W dniu 20 października 2017 roku została podpisana pierwsza w województwie umowa o dofinansowanie w ramach realizacji LSR Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej finansowanych z PO "Rybactwo i Morze 2014-2020". Dofinansowanie w wysokości niespełna 300 tys. zł. otrzymała Gmina Połczyn-Zdrój na operację pt. "Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku Zdrojowym". 
data: 23/10/2017, 09:48SZKOLENIA Z PISANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

SZANOWNI PAŃSTWO!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SZKOLENIA!!!


       data: 13/10/2017, 15:33NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE


MIELEŃSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4." ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE 2014-2020"

  

ZOBACZ WIĘCEJ

data: 13/10/2017, 15:02Walne Zebranie Członków MLGR- 06.10.2017 r.

W dniu 06 października br. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Rady MLGR. Wprowadzone zmiany były podyktowane wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz pozostałymi zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

           


data: 10/10/2017, 14:38Spotkanie dla Rady i Zarządu MLGR- 27.09.2017 r.

W dniu 27.09.2017 r., odbyło się spotkanie dla Rady oraz Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, którego tematem było zapoznanie się z oprogramowaniem do oceny Wniosków o Dofinansowanie.


            data: 27/09/2017, 13:18Wydarzenia Promocyjne MLGR

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka uczestniczyła w wydarzeniach promocyjnych w celu promocji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 wśród mieszkańców gmin członkowskich .

ZOBACZ WIĘCEJ

data: 27/09/2017, 13:10ZAPROSZENIE NA WZC- 06.10.2017 R.  


data: 25/09/2017, 16:20Dożynki Powiatowe 16.09.2017 r.

W sobotę, 16 września, na Stadionie Gwardia w Koszalinie, odbędą się Dożynki Powiatowe, które równolegle przebiegać będą z XXXV Ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza.


ZOBACZ WIĘCEJ

data: 14/09/2017, 16:45Posiedzenie rady MLGR - 03.07.2017r.

W dniu 03.07.2017r., odbyło się pierwsze posiedzenie Rady MLGR w celu oceny wniosków o dofinansowanie po zakończonym I naborze w ramach przedsięwzięć:

1.1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

    Limit środków w naborze : 400 000,00 zł

1.1.2 Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

    Limit środków w naborze : 300 000,00 zł

2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

    Limit środków w naborze : 1 000 000,00 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

data: 05/07/2017, 14:44WZC - 19.06.2017r

W dniu 19.06.2017 r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zebranie przebiegło zgodnie z programem. Podjęto wszystkie uchwały i udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2016.

Dziękujemy Państwu za przybycie. Liczymy na dalszą współpracę z Państwem na kolejne lata.


data: 22/06/2017, 18:34Zaproszenie na WZC - 19.06.2017r.

CZŁONKOWIE MIELEŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ!!

W imieniu Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zapraszamy Państwa na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.06.2017 r., (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie ul. Nadmorska 27.ZOBACZ WIĘCEJ

data: 09/06/2017, 15:08Szkolenia z pisania wniosku o dofinansowanie


Szanowni Państwo!

 Zapraszamy serdecznie na szkolenia!!!

 

data: 12/05/2017, 14:04Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Uprzejmie informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowane zostały Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”


ZOBACZ WIĘCEJ

data: 11/05/2017, 14:59Zapytanie ofertowe

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza do złożenia oferty.

Pobierz dokument

data: 28/04/2017, 22:15Nabór wniosków o dofinansowanie

ZOBACZ WIĘCEJ

data: 24/04/2017, 15:12Spotkania informacyjne

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne.

data: 21/04/2017, 09:14Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów.

Konkurs odbędzie się 13 maja  2017 r. podczas „Pikniku nad Odrą”, serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie w kategorii „Najlepsza potrawa regionalna”. Konkurs polega na gotowaniu potraw na scenie „Pikniku nad Odrą”. Zupy lub przystawki i dania głównego (szczegóły  określa regulamin, w załączeniu poniżej). Uczestnicy  mogą  stosować/przywieźć  przygotowane wcześniej półprodukty.  Dodatkową promocją Państwa Przedsiębiorstw będzie możliwość  postawienia  na scenie  reklam typu rool-up itp.  oraz konferansjer opowiadający o Państwa firmach.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody ufundowane przez  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i sponsorów oraz możliwość otrzymania najwyższego wyróżnienia konkursu nagrody „Perła”.ZOBACZ WIĘCEJ

data: 21/04/2017, 09:05Szkolenia dla przedsiębiorczych - 04.04.2017

W dniu 04.04.2017 r. w biurze MLGR w Sarbinowie odbyły się szkolenia, przeprowadzone przez Panie z II Urzędu Skarbowego oraz przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie.

Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie i aktywne uczestnictwo w szkoleniach!

Zdjęcia i prezentacje ze szkolenia w dalszej części artykułu.ZOBACZ WIĘCEJ

data: 06/04/2017, 12:15Szkolenia dla przedsiębiorców - 04.04.2017r.

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka  przypomina o szkoleniu w  dniu 4 kwietnia 2017 r. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Z przyjemnością zawiadamia, iż w tym dniu o godz. 12.00 odbędzie się drugie szkolenie, które poprowadzi przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie dla przedsiębiorców z obszaru MLGR zainteresowanych prowadzeniem działalności w całym łańcuchu dostaw i przetwarzania produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury. 

data: 31/03/2017, 14:33Szkolenie z II Urzędu Skarbowego w Koszalinie

W dniu 4 kwietnia 2017 r. godz. 10.00 w biurze MLGR w Sarbinowie odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez pracowników II Urzędu Skarbowego z Koszalina dotyczące sezonowej działalności gospodarczej dla podatników mających zamieszkanie objęte właściwością gminy Mielno. 

ZOBACZ WIĘCEJ

data: 24/03/2017, 12:38Spotkania informacyjne - 29-30.03.2017r.

data: 22/03/2017, 08:38Kopenhaga - Projekt w ramach Interreg South Baltic


„Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki”, realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w 2015 roku przystąpiła jako jeden z jedenastu partnerów do projektu między innymi Wydział Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,Miasto Darłowo, Miasto Ustka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i lider projektu Uniwersytet w Greifswaldzie.


ZOBACZ WIĘCEJ

data: 16/03/2017, 23:39Podpisanie umowy 02.02.2017r

W dniu 2 lutego w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pięć Grup Rybackich podpisało umowy o dofinansowanie na wydatki bieżące i funkcjonowanie stowarzyszeń. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka otrzymała prawie 430 tys. zł na te działania. Wicemarszałek Jarosław Rzepa i członek zarządu Ryszard Mićko podpisali umowy z przedstawicielami Lokalnych Grup Rybackich. Z ramienia MLGR uczestniczyli Prezes Krzysztof Szpakiewicz i Wiceprezes Elżbieta Retyk. Wszystkie Grupy Rybackie czekają na niezbędne dokumenty w celu ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów obszaru Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

data: 06/02/2017, 09:48Szkolenie dla RLGD - 15-16.12.2016r.

W dniach 15-16 grudnia 2016 r., w Zegrzu odbyła się konferencja dotycząca Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Z ramienia Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej uczestniczył Pan Bogusław Adamów - Dyrektor biura. Na szkoleniu omówiono następujące zagadnienia:

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność 
  • Zasady wyboru operacji do dofinansowania przez Radę i zadania Biura LGD w tym procesie (krok po kroku)
  • Rola Rady i przebieg jej posiedzenia
  • Obowiązki, prawa i rola członków Rady LGD
  • Przebieg posiedzenia Rady

   

data: 19/12/2016, 14:53Powołanie Zachodniopomorskiej Sieci RLGD

Z przyjemnością pragniemy poinformować o spotkaniu w sprawie powołania Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania, które odbyło się 18 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich monofunduszowych nadmorskich Lokalnych Grup Działania: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego, z ramienia Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej uczestniczyli Krzysztof Szpakiewicz i Bogusław Adamów. Samorząd Województwa reprezentowali: Andrzej Binka, Krzysztof Berest, Justyna Jakubowicz-Dziduch oraz Kinga Olejniczak. Ustalono, że przewodnictwo w sieci będzie miało charakter rotacyjny, jako pierwsza obejmie je Darłowska Lokalna Grupa Rybacka. Na spotkaniu omawiano ustalanie wspólnych stanowisk w kontaktach z Samorządem Województwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz innymi sieciami na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, a także została omówiona bieżąca sytuacja i problemy funkcjonowania Rybackich Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu programu „Rybactwo i Morze”.data: 24/11/2016, 14:04Zapraszamy na spotkanie w dniu 25.10.2016 r.

Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na spotkanie w dniu 25.10.2016 r.
data: 28/10/2016, 15:11Zwyciężyliśmy
data: 15/10/2016, 01:09